Projecten die we steunen

Paalwoningen in Vietnam

Tot voor kort trok Abt René Fobe van de abdij van Zevenkerken jaarlijks in de zomervakantie met laatstejaarsstudenten van de abdijschool naar Vietnam om er paalwoningen te bouwen voor onderdrukte en woningloze arme Vietnamezen. Ondertussen werkt een ploeg lokale mensen nu zelf verder aan dit mooie zinvolle project. Zo’n paalwoning kost om en bij de 500 euro aan bouwmaterialen. De werken worden gratis uitgevoerd, samen met de toekomstige bewoners.

Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke is ondertussen reeds sponsor van een 5-tal van die hoge en vooral droge gezinswoningen bij de organisatie SATIMO vzw. Dit dankzij de inbreng van vele milde schenkers.

Sinds kort werd de vzw Satimo opgegeven en de fondsen ondergebracht bij ‘Edukans vzw’, een sociaal project eveneens van uit de abdij van Zevenkerken die steun en onderwijskans biedt waar nodig in Afrika en wereldwijd bij kinderen/jongeren in armoede.

New Laetare

Reeds van uit een lange traditie steunt Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke een gemeenschap / vormingscentrum in Oweri in Nigeria, gestart indertijd door mevr. Madeleine Chimah-Maes. Ondertussen is er een ruime beweging (New laetare) gegroeid om dit werk blijvend verder te zetten. Van uit onze missiewerking die steeds nauw verbonden was met Madeleine steunen wij dankzij uw inbreng dit school- en vormingsproject. Want goed onderwijs en goede gezondheidszorg doen wonderen

SOS CAIZA

Graag steunt Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke dit project in Bolivië dat gestart werd van uit Blankenberge met de gekende boegbeelden: Lieve Claeys en Irène Vanhaverbeke. Ondertussen wordt het ganse project ter plaatse verder geleid door Padre Julián Quispe-Espinoza, zelf oud-leerling van het college in Caiza en met de steunt van uit België. Lees verder op https://www.soscaiza.be/

Dorpsontwikkeling in Tanzania

Via de Witte Paters van Africa wordt in Tanzania de Marbira-parochie van pater David Livingstone gesteund. Hier gaat het echt om plattelandsontwikkeling bij een zeer arme bevolkingsgroep. Met de steun van Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke wordt er gezorgd voor land-en veeteelt-producten waarmee de mensen dan zelf weer aan de slag kunnen en een zelfstandig leven opbouwen. Lees hier de berichten van fr. David

Armoede in India

In de meest armoedige streek van India is priester Varghese Kollammavudy (father Babbu) dagdagelijks aan het werk om er de hoogste nood te lenigen en van zijn parochie een plaats van levendige ontmoeting te maken. Dit kan hij echter enkel met wat hem toegestopt wordt via giften. Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke steunt deze moedige parochiepriester in zijn werkzaamheden op deze armoedige en achtergestelde plaats. LINK

Diocesane Priesters in Zending

Nog steeds zijn een 12-tal priesters uit het bisdom Brugge met een missionaire opdracht wereldwijd werkzaam in het buitenland, in het bijzonder in Afrika (DR Congo, Zuid-Afrika) en Latijns-Amerika (Brazilië, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama). Samen met andere missionarissen, lekenontwikkelingshelpers en mensen van de plaatselijke kerk bouwen zij er mee aan de pastoraal in dit land. Die pastoraal neemt diverse vormen aan: ziekenhuispastoraal, pastoraal in psychiatrische centra, vorming van seminaristen, parochiepastoraal, schoolpastoraal. Binnen hun werk neemt de diaconie een belangrijke plaats in. Onze priesters ijveren er voor de rechten van de armen in de steden en op het platteland, voor mensenrechten tegen de heersende wantoestanden, drugsbendes en de corruptie. Vaak heel specifiek naar vrouwen en jongeren.

Unichir – Benisur

Unichir is actief in de Beni-regio (Congo), een regio die kampt met een groot gebrek aan internationale hulp. Het gebied van Beni-Butembo evolueerde van een welvarend commercieel focuspunt naar een verlaten blinde vlek op de wereldkaart.

Degelijke en kwalitatieve algemene verloskundige en algemene chirurgische zorg is vrijwel afwezig. Van tijd tot tijd werkt een consultantchirurg in Butembo, maar interventies (voornamelijk keizersneden en sommige noodsituaties) worden uitgevoerd door huisartsen. Perioperatieve zorg en follow-up liggen onder alle niveaus van kwaliteitszorg en internationale normen voor kwalitatieve zorgverlening.

Daar wil Unichir wat aan doen door hoogwaardige chirurgische en verloskundige zorg voor miljoenen mensen aan te bieden. https://www.unichir.africa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruik cookies om uw bezoek aangenamer te maken. Door op deze site verder te gaan gaat u hiermee akkoord.