Projecten die we steunen

Paalwoningen in Vietnam

Jaarlijks trekt Abt René Fobe van de abdij van Zevenkerken in de zomervakantie met laatstejaarsstudenten van de abdijschool naar Vietnam om er paalwoningen te bouwen voor onderdrukte en woningloze arme Vietnamezen. Zo'n paalwoning kost om en bij de 500 euro aan bouwmaterialen. De werken worden gratis uitgevoerd, samen met de toekomstige bewoners. De Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke is ondertussen reeds sponsor van een 4-tal van die hoge en vooral droge gezinswoningen bij de organisatie SATIMO vzw. Dit dankzij de inbreng van vele milde schenkers.

Sinds kort werd de vzw Satimo opgegeven en de fondsen ondergebracht bij 'Edukans vzw', een sociaal project eveneens van uit de abdij van Zevenkerken die steun en onderwijskans biedt waar nodig in Afrika en wereldwijd bij kinderen/jongeren in armoede.

New Laetare

Reeds van uit een lange traditie steunt Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke een gemeenschap / vormingscentrum in Oweri in Nigeria, gestart indertijd door mevr. Madeleine Chimah-Maes. Ondertussen is er een ruime beweging (New laetare) gegroeid om dit werk blijvend verder te zetten. Van uit onze missiewerking die steeds nauw verbonden was met Madeleine steunen wij dankzij uw inbreng dit school- en vormingsproject. Want goed onderwijs en goede gezondheidszorg doen wonderen

Geestelijk Gezondheidszorg

Via FRACARITA vzw van de Broeders van Liefde worden in Zuid-Afrika verschillende huizen voor geestelijke gezondheidszorg gesteund. Dit draagt bij tot 'meer mens zijn' voor de mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Dit is letterlijk 'LEVEN GEVEN'.

Fracarita is reeds decennia lang toonaangevend op dit gebied. Dankzij onze steun kunnen zij daar ter plekke en meestal met mensen van ter plaatse heel veel steun, opvang en herstel bieden.

Dorpsontwikkeling in Tanzania

Via de Witte Paters van Africa wordt in Tanzania de Marbira-parochie van pater David Livingstone gesteund. Hier gaat het echt om plattelandsontwikkeling bij een zeer arme bevolkingsgroep. Met de steun van Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke wordt er gezorgd voor land-en veeteelt-producten waarmee de mensen dan zelf weer aan de slag kunnen en een zelfstandig leven opbouwen. Lees hier de berichten van fr. David

Armoede in India

In de meest armoedige streek van India is priester Varghese Kollammavudy dagdagelijks aan het werk om er de hoogste nood te lenigen en van zijn parochie een plaats van levendige ontmoeting te maken. Ook de opbouw en het onderhoud van een plaatselijk schooltje hoort bij dit project. Dit kan hij echter enkel met wat hem toegestopt wordt via giften. Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke steunt deze moedige parochiepriester in zijn werkzaamheden op deze armoedige en achtergestelde plaats. https://missie.mariasterderzee.be/bericht-uit-india/

Diocesane Priesters in Zending

Nog steeds zijn een 12-tal priesters uit het bisdom Brugge met een missionaire opdracht wereldwijd werkzaam in het buitenland, in het bijzonder in Afrika (DR Congo, Zuid-Afrika) en Latijns-Amerika (Brazilië, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama). Samen met andere missionarissen, lekenontwikkelingshelpers en mensen van de plaatselijke kerk bouwen zij er mee aan de pastoraal in dit land. Die pastoraal neemt diverse vormen aan: ziekenhuispastoraal, pastoraal in psychiatrische centra, vorming van seminaristen, parochiepastoraal, schoolpastoraal. Binnen hun werk neemt de diaconie een belangrijke plaats in. Onze priesters ijveren er voor de rechten van de armen in de steden en op het platteland, voor mensenrechten tegen de heersende wantoestanden, drugsbendes en de corruptie. Vaak heel specifiek naar vrouwen en jongeren.

Unichir - Benisur

Unichir is actief in de Beni-regio (Congo), een regio die kampt met een groot gebrek aan internationale hulp. Het gebied van Beni-Butembo evolueerde van een welvarend commercieel focuspunt naar een verlaten blinde vlek op de wereldkaart.

Degelijke en kwalitatieve algemene verloskundige en algemene chirurgische zorg is vrijwel afwezig. Van tijd tot tijd werkt een consultantchirurg in Butembo, maar interventies (voornamelijk keizersneden en sommige noodsituaties) worden uitgevoerd door huisartsen. Perioperatieve zorg en follow-up liggen onder alle niveaus van kwaliteitszorg en internationale normen voor kwalitatieve zorgverlening.

Daar wil Unichir wat aan doen door hoogwaardige chirurgische en verloskundige zorg voor miljoenen mensen aan te bieden. https://www.unichir.africa

Materniteit Kabare in Bukavu

Met de steun van Missiewerking Blankenberge-Zuienkerke kan ‘Hôpital de Mukongola’ zijn materniteit verder en beter inrichten en de jonge moeders (dikwijls verstoten meisjes) verder ondersteuning bieden. https://missie.mariasterderzee.be/berichten-uit-kabare-bukavu/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruik cookies om uw bezoek aangenamer te maken. Door op deze site verder te gaan gaat u hiermee akkoord.